01/03/2020 / Futsal

Copa Livofus

 

Chora Boia x Xurupita
Principal

 
 

01/03/2020 / Futsal

Copa Livofus 2020

 

Aclima x Condons / Show Bar
Principal

 
 

01/03/2020 / Futsal

Copa Livofus 2020

 

Xambioá x EC Colônia
Principal

 
 

01/03/2020 / Futsal

Copa Livofus

 

Galo Louco x Resenha
Principal

 
 

09/02/2020 / Futsal

Copa Livofus 2020

 

Xamboiá x Aclima Futsal
Principal

 
 

09/02/2020 / Futsal

Copa Livofus

 

Galo Louco x Condons / Quadra Show Bar
Principal

 
 

09/02/2020 / Futsal

Copa Livofus 2020

 

Xurupita x EC Colonia
Principal

 
 

02/02/2020 / Futsal

Copa Livofus 2020

 

Colônia x Resenha
Principal

 
 

02/02/2020 / Futsal

Copa Livofus 2020

 

Condons x Xurupita
Principal

 
 

02/02/2020 / Futsal

Copa Livofus 2020

 

Aclima x Galo Louco
Principal

 
 

02/02/2020 / Futsal

Copa Livofus 2020

 

Chora Boia x Xamboiá
Principal